Vairāk par Pasaules Banku ekspertu ieteikumiem izglītības jomā - zvanām Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktorei Agritai Kiopai.