Reģionālā laikraksta "Auseklis" galvenā redaktore Regīna Tamane par jauna uzņēmējdarbības centra projektu Limbažu vecpilsētā.