Balvu novada Briežuciema pamatskolā šogad mācās vien 23 bērni. Par skolas slēgšanu runāts jau vairākus gadus. Tomēr tādā gadījumā lielākā daļa skolēnu visticamāk mācības turpinātu pāris kilometrus attālajā kaimiņu novada Baltinavas vidusskolā. Februāra sākumā Balvu novada domes sēdē jautājuma par Briežuciema pamatskolas likvidāciju izskatīšana tika atlikta. Lai apsvērtu variantus, šogad skolā rīkota jau otrā tikšanās ar pagasta vadību, vecākiem un skolas personālu.