Lai arī par darbinieku trūkumu sūkstās daudzos uzņēmumos, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iesaistīties darba tirgū vēl arvien ir problemātiski. Viena no problēmām ir tā, ka darba devēji baidās, vai cilvēks ar īpašām vajadzībām spēs veikt konkrēto darbu, vai nebūs veselības problēmu. Un nereti jau arī paši cilvēki ar invaliditāti, sarunās ar darba devēju, nespēj sniegt par sevi nepieciešamo informāciju. Bet Alsviķu profesionālās skolas audzēkņiem tagad kā palīgs būs speciāls portfolio, kuru izstrādāt palīdzējuši Mākslas akadēmijas studenti un mācībspēki. Jau ir notikušas divas darba biržas, kurās skolas audzēkņi tikās ar darba devējiem.