Šobrīd bērnunamā “Priedīte” atrodas ap pussimt bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, no kuriem pieci ir ar īpašām vajadzībām. Vadoties pēc deinstitucionalizācijas pasākumu plāna, “Priedīti” paredzēts reorganizēt un tam piesaistīt Eiropas Sociālā fonda līdzekļus. Daugavpils domes vadība cer šādā veidā ietaupīt pašvaldības līdzekļus, jo šobrīd bērnunams pašvaldībai gadā izmaksā vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Tikmēr bērnunama pārstāvji uzsver, ka Eiropas fondu dotācija ir īslaicīgs pasākums, kas nerisinās ne šo bērnu dzīves kvalitāti, nedz arī mazinās slogu pašvaldības makam.