Jau ar pērno gadu, mazinot budžetu,   Zemkopības ministrijai nācās lemt par 40  lauku attīstības konsultantu skaita samazināšanu visā valstī. Vairākas pašvaldības, lai nodrošinātu informāciju, tostarp palīdzētu lauksaimniekiem aizpildīt elektroniskās lauku bloka kartes vai saņemt subsīdijas, konsultantu darba slogu pārņēma savā pārziņā, apmaksājot to darbu pagastos. To vidū bija Daugavpils novads, kurš algoja divus konsultantus, taču šobrīd lemis no šī pakalpojuma atteikties.  „Lauku speciālistu trūkums atsauksies uz zemnieku saimniecību darbību, īpaši mazo, to, kas atrodas pierobežā, kur daudziem saimniekiem problēmas gan ar informācijas trūkumu, gan ar latviešu valodu, gan interneta pieslēgumu”, to atzīst gan lauku konsultāciju specialisti, gan paši zemnieki. Turklāt, pieteikties Lauku atbalsta dienesta maksājumiem, kas būs jāveic jau pec nepilna mēneša,  var tikai elektroniski.