Specializētais bērnudārzs, speciālā vai internātskola, bet ko tālāk? Ar šādu jautājumu nākas saskarties daudziem vecākiem, kuru bērniem ir garīga rakstura, vai citas veselības problēmas. Piemēram, Ziemeļvidzemes internātpamatskolā jaunieši var apgūt arī vairākas profesionālās prasmes, taču pēc skolas atrast darbu ir problemātiski, jo šie jaunieši nespēj pielāgoties vajadzīgajam darba tempam, kā arī nereti viņiem ir nepieciešama speciālistu uzraudzība. Kocēnu novadā, kur atrodas šī skola,  nolemts nodarbinātības  problēmu risināt, izveidojot sociālo uzņēmumu.