Pēc vairāk kā 50 gadu darbības Straupē vairs nebūs narkoloģiskā slimnīca, jo Veselības ministrijā nolemts šo pakalpojumu no nākamā gada pārcelt uz  Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu. Pamatojums – viduslaiku pils, kur atrodas alkohola atkarību ārstniecības iestāde, neatbilst 21.gadsimta prasībām un pils ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī. Līdz ar to bez darba paliek ap 50 cilvēku, kuriem gan tiek solīta iespēja strādāt arī Strenčos, taču izbraukāt 70 kilometru attālumu daudziem būs problemātiski. Un, protams, ir arī jautājums, kas tālāk notiks ar pašu Lielstraupes pili, kas ir savā ziņā unikāls viduslaiku vēstures piemineklis.