Ik gadu Latvijā no ārvalstīm atgriežas vairāki simti skolas vecuma bērnu, puse no kuriem Latvijas skolās nekad nav mācījušies. Visbiežāk tā sauktajiem reemigrantu bērniem nepieciešams papildus atbalsts latviešu valodas apguvei. Lai arī valstī ir izstrādāti Ministru Kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību kādā šādi no ārzemēm atbraukušie bērni skolai papildus jāatbalsta, tomēr atsevišķs finansējums šādiem individuāliem pasākumiem nav paredzēts.