Līdz 22. maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Jau divus gadus zemniekiem un mežu īpašniekiem pieteikšanās platību maksājumiem notiek elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Lai arī sākumā bija bažas, ka vecāka gadagājuma ļaudis, kuriem trūkst datora lietošanas iemaņu vai nav pieejams interneta pieslēgums, prasību par iesniegumu reģistrēšanu elektroniski nevarēs izpildīt, pašlaik, piemēram, Austrumlatgales teritorijā pilnīgi visi zemnieki platību maksājumus piesaka elektroniski.