Nākamajos trīs gados valsts nozīmes meliorācijas sistēmās cer ieguldīt vairāk nekā 3 miljonus eiro. Iepriekš no valsts piešķirts nepietiekams finansējums ikgadējiem uzturēšanas darbiem, kas ir viens no rudens lietavu plūdu iemesliem. Vienlaikus gan zemkopības ministrija gan paši zemnieki atzīst, ka problēmas ir arī privātīpašumu koplietošanas sistēmās. Tādēļ paredzēts stiprināt meliorācijas uzturēšanas noteikumu uzraudzību arī no pašvaldību puses.