Nupat iznācis Kristas Annas Belševicas pirmais dzejoļu krājums „Medījot dzīvi”. Viņai ir 24 gadi, studējusi baltu filoloģiju, šobrīd turpina studijas sociālajā antropoloģijā  un strādā Rakstniecības un mūzikas muzejā. Apgalvo, ka vienlaikus ir bērns un pieaugušais, ka vārdos domāt ir visgrūtākais, un dzejā mēģina uzburt pasauli kādu to sajūt pati.