Kā mainījusies Latvijas ainava pēdējo simts gadu laikā? Raidījumā Augstāk par zemi fotogrāfs Māris Locs, kurš krāj senas pastkartes un fotogrāfē tajos redzamos skatus mūsdienās. Līdzīgi Latvijas ainavu  salīdzināt mudina arī projekti „Zudusī Latvija” un „Ainavas runā”.

Jau 15 gadus visā Latvijā uz ceļiem var sastapt ar velosipēdu un fotoaparātu Māri Locu. Viņš meklē un atrod tos skatu punktus, kur knipsējuši slaveni fotogrāfi. Šādu attēlu pāru sakrāts vairāki simti. Ir publicēti kalendāri un ilustrētas intervijas visos nopietnākajos preses izdevumos. Notikušas dažādas tematiskas izstādes. 

Latvijas skati... , ainavas. Tālā meža aprises ar padebešiem un līča pļavas siena zārds miglā. Ko tie devuši tautas, nācijas attīstībai, katras personības izveidei, nobriešanai par savas zemes patriotu?