Pētījums „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos” no vienas puses ir sausa statistika, uzziņu literatūra, arhīvu datu parocīgāks apkopojums: uzskaitīts ap 4000 uzvārdu, kas norāda uz Latgalē mītošajām dzimtām, norādīta to izplatība, vārda nēsātāju skaits mūsdienās. No otras – tas ierosina bezgala daudzas jaunas tēmas tālākai pētīšanai – kādos brīžos vispār zemnieku vārdi tikuši pierakstīti, cilvēku pārvietošanās, uzvārdu skaidrojums no valodniecības un vietvārdu pētīšanas viedokļa.