Nupat angliski iznākusi latviešu - amerikāņu rakstnieces Ritas Laimas grāmata „Dumpinieki un cīruļi”, tās ir atmiņas par dzīvi PSRS 80. – 90. gados. Tās autore, Rita Laima Bērziņa, Latvijā pazīstama arī kā Rita Laima Krieviņa, novembrī nolēmusi apceļot Latviju, lai 15 Latvijas bibliotēkās uzstātos ar savas grāmatas fragmentu lasījumiem un rosinātu sarunu par kopīgi piedzīvoto laiku.

Grāmatā viņa stāsta par došanos uz PSRS okupēto Latviju 80. gadu sākumā, iepazīšanos ar latviešu fotogrāfu un uzturēšanās atļaujas pieprasīšanu 1982. gadā - par lielu pārsteigumu gan saviem vecākiem un trimdas latviešiem, gan Padomju Latvijas varas iestādēm. Grāmatas 500 lapaspusēs aprakstīti 17 gadi Latvijā, dzīve mazā Vecrīgas dzīvoklī, audzinot divus dēlus un iepazīstoties ar okupētās tēvzemes apslēpto vēsturi.

Rita Laima (pilnajā vārdā Rita Laima Bērziņa) piedzima ASV mākslinieka Ilmāra Rumpētera un dzejnieces Baibas Bičoles ģimenē, uzauga latviešu trimdas kultūras darbinieku sabiedrībā un studēja mākslu Parsons School of Design Ņujorkā. No 1982. līdz 1999. gadam Laima dzīvoja Latvijā, piedzīvojot padomju okupāciju, latviešu tautas Atmodas laiku un ilgi gaidīto neatkarību 1991. gadā. Laima ir rakstniece, tulkotāja, māksliniece un ilustratore. Viņai ir četri bērni un divi mazbērni.