Kā mainījusies reliģijas loma un definīcija globalizētā, sekularizētā, demokratizētā 21. gadsimta pasaulē? Saruna ar Valdi Tēraudkalnu, nesen iznākušā pētījuma „Reliģijpētniecība: vēsture, metodes un teorijas” autoru.