1867. gada 3. oktobrī dzimis dzejnieks Eduards Veidenbaums. Pagājušajā, 150. jubilejas gadā, viņa mantojumu pārskatīja trīs filozofi - Andrejs Balodis, Ainārs Kamoliņš, Andris Hiršs, un tapa vēsturiskā fantāzija "Mehāniskais Veidenbaums" - sadarbībā ar māksliniekiem, dzīvās animācijas meistariem, komponistiem.

Saruna par 19. gadsimta studentu dzīvi Tērbatā, par izmaiņām, ko piedzīvojis cilvēka koncepts līdz ar tehnikas attīstību, par mehānikas principiem, kurus students Veidenbaums centās pielāgot arī pasaules uzbūves, šķiru cīņas, pat cilvēka likteņa izpratnei... Veidenbauma 151. dzimšanas dienā piedāvājam atkārtojumā noklausīties sarunu.