Bērnu grāmatu ieteicējs. 12.epizode. Šodien Burtu Burvja īrnieki mācīsies burtus, lasot dažādus burtu pantus dažādās ābecēs - Ineses Zanderes grāmatiņā "Dieguburti", Kristas Eglītes un Inas Eglītes "Burtu Ābecē", Maijas Pūces "ĀBECĒ" un grāmatiņā "Lasīsim ar prieku! Pa zilbēm!". Vēderiņi, Kumpīši, Cekuliņi, Cepuriņi, Grābeklīši, Sētiņas, Ļipaiņi, Puļķīši un Luņķīši…. Vai tu zini, kas tie ir par zvēriem?

 

 

 

Dieguburti

ZIRNEKLIS:                 „Die-gu-bur-ti”

VOLDIS:                      autore: Inese Zandere

māksliniece: Ūna Laukmane

PRINCESE:                Grāmatiņa līdzinās burtu bērnudārzam, jo burti tajā sadalīti dzejnieces izgudrotās „grupiņās”… Tie kopā spēlējas pantos un ilustrācijās, vingro un iet rotaļās. Tāpat kā bērni. Katram burtu cilvēciņam pieder savs skaitāmpants, kurā labi saredzams viņa burts un sadzirdama atbilstošā skaņa. 

VOLDIS:                      Vai savs pants ir arī katrai grupiņai?

PRINCESE:                Tieši tā, un katra grupiņai dzejniece devusi burtu izskatam atbilstošus nosaukumus – Vēderiņi, Kumpīši, Cekuliņi, Cepuriņi, Grābeklīši, Sētiņas, Ļipaiņi, Puļķīši un Luņķīši. Un katrs lasītājs pats var izdomāt, kurai grupiņai piederīgs, piemēram, viņa vārds un uzvārds.

 

Burtu Ābece

ZIRNEKLS:                  „Kādu nakti mājas gariņš stingri nolēma – nu ir gana!

Beidzot jāsāk apgūt LASĪŠANA! Mājas jaunajiem īrniekiem ir varen daudz grāmatu. Viņi tām atvēlējuši veselu telpu, ko sauc dīvainā vārdā – BIBLIOTĒKA. Ak, ja viņš prastu lasīt!”

VOLDIS:                      Tiklīdz Mājas gariņš skaļi to izteica, kā uz burvja mājienu viņam priekšā piepeši nostājās neviens cits, kā pats Burtu Karalis!  - „Mīļais draugs, vai tu mani aicināji?”

ZIRNEKLIS:                 Mājas gariņš steigšus paspruka zem spilvena:

„Ē-ē, ko tu gribi?” Bet tad ziņkāre ņēma virsroku: „Vai Tu mani iepazīstināsi ar BURTIEM?”

PRINCESE:                Iepazīšanās sākās tajā pat naktī.

Ai, cik gan daudz pārsteigumu Mājas gariņam tie sagādāja!

Burtu karaļa ĀBECE bija kā pils, un katrs burts Mājas gariņu aicināja ceļojumā, sniedza kādu priekšnesumu, iemācīja kādu nerātnību vai rotaļu, skaitāmpantu vai pat dziesmu!!!

 

Maijas Pūces ĀBECE

/ ātrās palīdzības sirēna/

ZIRNEKLIS:                 Kas tur? Voldi, Tu atkal spēlējies ar skaņas failiem?

PRINCESE:                Ātri ārstu, ātri ārstu:

Āķis ādā āzītim!

Āzi ārstēs āpsis Ārons

Ātrās palīdzības ārsts!

ZIRNEKLIS:                 Vai visās ābecēs ir tādi BURTU panti ?

PRINCESE:                Ļoooti daudzās. Jo jebkurš spēles elements palīdz vieglāk  iemācīties burtus.

 

Lasīsim ar prieku. Pa zilbēm!

PRINCESE:                Ga-tis gā-ja

Gin-ta pie-gā-ja

Ģirts iz-gā-ja

Ģi-me-ne ie-gā-ja

Gai-da aiz-gā-ja

Kur tu ej vis-lab-prā-tāk?

ZIRNEKLIS:                 Es pēc mušām.

VOLDIS:                      Es – pie Tevis, Burtu Princesīt!

                                    Iedosi man arī palasīt?

ZIRNEKLIS:                 Vai katra izdevniecība izdod savu ĀBECI?

PRINCESE:                Tā varētu teikt! Lasīšana sākumā visiem šķiet grūta un sarežģīta… Jāiegaumē burti, tad jāsavieno zilbes. Kad zilbes izburtotas, var lasīt vārdus.

Šī nelielā grāmatiņa kopā ar omulīgajiem lāčiem palīdzēs bērniem apgūt prasmi lasīt un apjaust lasīšanas prieku. Grāmatā izmantoti Valentīnas Sūniņas un Rīgas Kultūru vidusskolas skolēnu teksti, kā arī mākslinieces Dinas Ābeles zīmējumi.

VOLDIS:                      Ci-pu-ca-pu,

Či-pu-čap-u,

Mā-cās cā-lēns iet pa ta-ku.

Čiv-čiv-čiv,

Či-r-k-či-rik,

Mā-cās put-niņš dzies-mu svilpt.

Ko tu jau pro-ti?