Bērnu grāmatu ieteicējs. 28.epizode. Šorīt Burtu Burvja īrnieki lasīs Maijas Laukmanes dzejoļu grāmatiņu "Gar ausīm skrien vējš", kā arī klausīsies fragmentus no Jāņa Baltvilka balvas starptautiskajiem bērnu literatūras lasījumiem 2012.gadā. Piedalās - Inese Zandere, Kārlis Vērdiņš, Guntars Godiņš, Mikolajs Ložiņskis un Ingmāra Balode.

Gar ausīm skrien vējš

VOLDIS:                      „Dzejoļi un sarunas lieliem, maziem, draiskiem un ļoti nopietniem lasītājiem!”

ZIRNEKLIS:                 Ja ir ausis, tas varētu būt forši, kad vējš gar tām skrien…

PRINCESE:                „Mēs tā sarunājām”

Mazu, mazu kastaņu bērniņu

                               Nēsāju kabatā.

                               Kas zina: kamēr nēsāšu kabatā,

                               šis ņem un paaugas!

Un, līdzko paaugsies,

tā stādīšu zemē.

Man būs pašai savs kastaņu koks.

Kokā spēlēsies mēness.

 

Man būs savs kastaņu koks.

Kokā spīguļos zvaigznes.

Putni, bites un taureņi

cauri zarotnei laidīsies…

 

Bet pašlaik vēl nēsāju kabatā

Kastaņu bērniņu vienu.

Mēs abi sarunājamies,

ejot pa ielu.

 

Es viņam stāstu un stāstu

par sevi, draugiem, par mājām.

 

Reiz man izaugs kastaņu koks!

Mēs abi

tā sarunājām.