Bērnu grāmatu ieteicējs. 31.epizode. Šodien Burtu Burvja īrnieki iepazīsies ar Profesora Skrūvīša universālo mājkalpotāju Minnu un citiem jautriem izgudrojumiem Arno Jundzes grāmatā "Ķiparu Ļerpatu Čieps" un slaucīs putekļus no krievu autora Nikolaja Nosova 1954.gadā sarakstītās grāmatas "Nezinītis un viņa draugi". Burtu Burvis ieteiks bērniem īsto grāmatu un pieburs lasītprieku!

Ķiparu Ļerpatu Čieps

PRINCESE:                Voldi, Tu pazīsti Minnu?

VOLDIS:                      Minna… Minna… tā ir…. starptautiskā mīklu minēšanas programma?

ZIRNEKLIS:                 Laba atbilde, Voldi!

PRINCESE:                Minna ir Profesora Skrūvīša universālā mājkalpotāja, kura tikai diemžēl nav ieprogrammēta runāt.

VOLDIS:                      Kā tad es viņu varu pazīt, ja viņa nerunā?!

PRINCESE:                Bet Profesors saka, ka tehnoloģiski Minna ir pati pilnība!

ZIRNEKLIS:                 Ar iepriekšējiem izgudrojumiem gan Skrūvītim gāja raibi,  klausieties –

„Visiem Ķiparzemes iemītniekiem jau bija apnikuši viņa dīvainie izgudrojumi – mauriņa pļaujamā ierīce, kas mauriņu nepļāva, bet sēdēja kokā, ēda ķiršus un apsaukājās.

Dārza laistāmais agregāts, kurš par katru cenu vēlējās apliet garāmgājējus, lai tie labāk augtu. Arī skumjā tējkanna ar svilpi, kas svilpa nevis tad, kad ūdens bija uzvārījies, bet gan tad, kad tējkannai kļuva garlaicīgi.”

PRINCESE:                Jā, bet atceries… savulaik profesors Skrūvītis Ķipariņam un Ļerpatiņam uzmeistaroja lidaparātu. Ar tā palīdzību mazie nebēdņi izglāba Ķiparzemi no ļaunā burvja Votū nešpetnajām burvestībām...

 

Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi

VOLDIS:                      Nezinītis bija knēvelis, kurš kopā ar citām knīpām un  knēveļiem dzīvoja Pasaku pilsētā. Atcerieties? Katrs sevi cienošs knauķis necieta knīpas, bet knīpas savukārt lepojās, ka nav līdzīgas knauķiem. Un Nezinītim bija draugi -  Zinītis, Tabletiņš, Skrūvītis un Ķīlītis, Tūbiņš un Apalītis…

PRINCESE:                Skubiņš un Varbūtiņš! 

VOLDIS:                      Tu arī atcerējies, Burtu Princese?

PRINCESE:                Skubiņš kādreiz badā bija,

                                     Aukstu gludekli viņš rija.

VOLDIS:                      Sev zem spilvena ar ziņu

                                     Varbūtiņš liek pīrādziņu.

PRINCESE:                Zinītis, iedams ašu gaitu,

                                     Pārlēca pār baltu aitu.

ZIRNEKLIS:                 Es laikam pats esmu īsts Nezinītis. Neko tādu nezinu.

PRINCESE:                1954.gadā krievu rakstnieks Nikolajs Nosovs sarakstīja grāmatu „Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi”.

Nezinītis pie lasītājiem atnāca pats un atveda sev līdzi daudz jautru un trokšņainu mazu cilvēciņu. Pēc tam sekoja „Nezinītis Saules pilsētā” un „Nezinītis uz Mēness’’.

VOLDIS:                      Tie ir ļoti jautri stāsti, Zirnekli. Tāpēc, ka Nosova varoņi ir brīnumaini līdzīgi saviem mazajiem lasītājiem.