Rakstnieks un gleznotājs Tālivaldis Ķiķauka (1929-2000) reiz salīdzināts ar Anšlavu Eglīti - abi autori dzimuši prominentās intelekutāļu ģimenēs, abi bijuši erudīti un aizrāvušies ar mākslu. Taču, runājot par literatūru, Ķiķauka novirzās uz daudz miglainākā un sazarotākā sirreālisma ceļa. "Fantastiskais romāns" (kā 1967. gada izdevumā lasāms tā iekšvākā) "Leonards" ir kādas mistiskas būtnes ceļojums caur tuksnešiem un lielpilsētām, lai atkal atgrieztos Paradīzē, no kuras nav nedz izraidīts, nedz vēlējies izkļūt laukā. Kutlūrvēstures citātiem pārbagātajā stāstījumā jūtama skaudra savas neiederības apzināšanās, un šajā gadījumā tā ir ne tikai modernā, "Kamī cilvēka", bet arī trimdinieka, emigranta problēma.

#cienījamielasītāji #LV100