Valodnieks, Indianas universitātes profesors Valdis Juris Zeps (1932 – 1996) uzskatāms par vienu no latviešu trimdas inteliģences gaišākajiem prātiem. Pēc grāda iegūšanas franču filoloģijā gadu pavadījis Nebraskas
Centrālajā teoloģiskajā seminārā, kam seko obligātais karadienests ASV bruņotajos spēkos. Tieši dienestā Zeps uzraksta īpatnu mīta un pasakas transformāciju „Ķēves dēls Kurbads”, kuru 1959. gadā ar autora izvēlētu
pseidonīmu „Jānis Turbads” vairākos turpinājumos izdod žurnāls „Jaunā Gaita”. Kā raksta literatūrzinātnieks Pauls Daija, „romāns sauc vārdā paaudžu konfliktu trimdas latviešu sabiedrībā un tieši šajā līmenī tas, iespējams, aktuāls arī šodien – runa ir par trimdas jaunās paaudzes – un, protams, ne tikai tās – saasināti izjusto nesakritību starp realitāti un skaļajiem vārdiem par nacionālismu”.

 Vairāk par šo sacerējumu klausieties raidījumā Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru.

#cienījamielasītāji #LV100