Latviešu valodu viņi ir apguvuši tik labi, ka spēj sarunāties un izmantot to savā darbā. Tagad, dzīvojot šeit, Kertu un Džeidam latviešu valoda ir savējā. Jebkuras valodas prasme paver durvis uz citu sabiedrību un kultūru, un tas rada milzīgas iespējas. Tā ir arī cieņa, kas tiek izrādīta valstij, kurā viņi pašlaik dzīvo.

Guntars Godiņš sarunājas ar igaunieti Kertu Kibermani (Kerttu Kibbermann), kas iemācījusies latviešu valodu, dzīvo šeit un jau daudzus gadus strādā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas Somugristikas centrā un Latviešu valodas aģentūrā. Otrs raidījuma Dialogi viesis ir Džeids Vils (Jayde Will) – tulkotājs un pasniedzējs, amerikānis, kurš runā visu triju Baltijas valstu valodās. Pašlaik Džeids dzīvo, mācās un strādā Latvijā.

Raidījumā pārdomas par to, kas cittautietim sagādā grūtības, apgūstot latviešu valodu, savukārt, kas padodas vieglāk. Gan Kertu, gan Džeids dalās savās izjūtās un pieredzē par latviešu valodu un kultūru.