Spriežot par konstatētajiem pārkāpumiem Jelgavas bērnunamā un ne tikai, Saeimas Sociālo un darba lietu, kā arī Cilvēktiesību komisijas deputāti otrdien, 16.maijā, vienojās, ka likumos bērnu tiesību jautājumi atrunāti pietiekami labi. Taču atšķiras likumu interpretācija, attieksme pret bērniem, no kā izriet problēmas.

Saeimas komisiju kopsēdē tāpat izskanēja aicinājumi vairāk atbalstīt audžu ģimenes un aizbildņus, kā arī apmācīt sociālos darbiniekus tā, lai viņi spētu pietiekami kvalitatīvi strādāt ar krīžu ģimenēm.