Šodien par Daugavpils Universitātes (DU) rektori ievēlēta augstskolas Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras vadītāja, psiholoģijas doktore profesore Irēna Kokina. Universitātes Satversmes sapulcē, kurā vēlēja jauno rektoru, piedalījās 97 senāta dalībnieki. Kokina ievēlēta ar 55 balsīm.