Valdībā skatīs ieceri par skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma. To šodien atbalstīja Ministru kabineta komiteja. 1 klasē apgūstamais mācību saturs būs atbilstošs vecumam un nav paredzēts, ka sešgadniekiem būs jāapgūst tas pats, ko šobrīd mācās septiņgadnieki. Ar psihologa vai ārsta atzinumu arī nākotnē pēc vecāku vēlmēm pirmsskolas izglītības programmas apguvi varēs par gadu pagarināt.