Gliemeža ātrums – tā dzimumu līdztiesības progresu Eiropas Savienībā pēdējos gados raksturo Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts. Nupat tas laidis klajā jaunāko Dzimumu līdztiesības indeksu, kas liecina, ka līdztiesības rādītājs vidēji Eiropā audzis vien pār dažiem punktiem. Latvija joprojām ir zem vidējā Eiropas Savienības rādītāja, tomēr uzlabojusi rādītājus visās indeksa sadaļās.