Kas ir bērna uzvedības traucējumi un kādi ir iemesli šādiem uzvedības traucējumiem? Vai mūsdienās arvien pieaug to bērnu skaits, kam speciālisti konstatē uzvedības problēmas un kā vecākiem saprast bērna problēmas un kā strādāt, lai uzvedības traucējumus novērstu vai koriģētu?

2015. gadā biedrība „Skalbes" sadarbībā ar biedrību "Latvijas Autisma apvienība" uzsāka projektu „Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4 - 8 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām" Rīgas ģimenēm, kurās aug pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni ar uzvedības traucējumiem, lai preventīvi novērstu tālākus uzvedības traucējumus un to ietekmi uz bērnu un tā dzīvi sabiedrībā.

Par bērna uzvedības traucējumiem Ģimenes studijā diskutē psiholoģes Inese Lapsiņa, Laura Pirsko un Ina Grasmane, kā arī  tētis Andis Krūmiņš, kurš kopā ar dēlu iesaistījies projekta nodarbībās.