“Situācija ir pietiekami nobriedusi, lai kļūtu par normu,” raidījumā Ģimenes studija atzīst Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

Viņš arī skaidro, ka grozījumi par centralizētā eksāmena valodu 12. klašu absolventiem pieņemti jau 2017. gadā Ministru kabinetā. Jau no 2007. gada spēkā ir norma, ka 12. klasē visu eksāmenu darba valodā ir latviešu valoda. Skolēniem, beidzot mazākumtautību skolu, bija iespēja izvēlēties atbildes valodu. Pēdējos gados strauji palielinās to skolēnu skaits, kas izvēlas atbildēt latviešu valodā. 2017. gada pavasarī vairāk nekā 92 % mazākumtautību skolu beidzēji kā atbildes valodu izzvēlējās latviešu valodu.

Ministru kabinets piekritis no 2019.gada 1.septembra vispārējās izglītības iestādēs sākt pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā. Kā notiks pāreja uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas – cik gatavi šim solim ir pedagogi un mazākumtautību skolu skolēni, saruna Ģimenes studijā. Studijā Rīgā diskutē Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks, Rīgas Rīnūžu vidusskolas direktors Deniss Kļukins un Rīgas 34.vidusskolas direktore Nataļja Rogaļeva, no Latgales studijas sarunai pievienojas Stefana Batorija Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas direktore Valentīna Šidlovska, pa tālruni uzklausām Daugavpils Izglītības pārvaldes Izglītības metodiķi bilingvālās izglītības jautājumos Silviju Mickeviču.

Vidusskolas posmā latviešu valoda skolēniem nav problēma, vērtē skolu direktori. Pastāv mazākumtautību vai krievu vide, bet bērni izpilda darbus latviski. Bērni ir gatavi kārtot eksāmenus latviešu valodā, galvenās bailes saistās ar to, ka profileksāmenos, piemēram, bioloģijā, ģeogrāfijā vai ķīmijā, nevērtēs arī gramatiku.

Pārmaiņām izglītības sistēmā jāsākas jau šī mācību gada noslēgumā: 12. klašu absolventi centralizēto eksāmenu kārtos tikai latviešu valodā, arī tie skolēni, kas mācās mazākumtautību skolās. No 2018. /19. mācību gada vairāk būs jādomā par latviešu valodas iedzīvināšanu vidusskolās, savukārt 2019./ 20. mācību gada noslēgumā arī 9. klašu absolventi eksāmenus visās skolās kārtos latviešu valodā, šajā mācību gadā arī sāksies pāreja uz jauno mācību saturu no 7. klases, pamatskolu beidzot, 80% izglītības programmā iekļauto mācību priekšmetu jāapgūst latviešu valodā. No 2020./ 21. mācību gada vispārizglītojošā vidusskolā visi mācību priekšmeti būs jāapgūst latviešu valodā, izņemot ar mazākumtautību kultūru un vēsturi saistīti priekšmeti.

Skolu vadītāji vērtē, ka problēmas radīs izglītības iegūšana latviešu valodā pamatskolas posmā, jo tur ir skolotāju trūkums un ir problēmas ar latviešu valodas pasniegšanas sistēmu vispār Latvijas skolās. Arī paši skolēni šajā izglītībās ieguves posmā nav tik motivēti mācīties.