Latvijā vecāku vidū vērojama pārlieka uzticēšanās informācijai, kas pausta diskusiju forumos, līdz ar to vecāki nereti saņem pretrunīgu un sadrumstalotu vēstījumu. Tāpēc nepieciešams veicināt un atbalstīt ģimeņu pratību, ar uzsvaru uz jauno vecāku kompetences stiprināšanu, kas atbalstītu vecākus bērna vēlākos vecumposmos. Sarunā piedalās socioloģe Viola Korpa, antropoloģijas pētniece Ilze Mileiko, portāla Calis.lv redaktore Aija Rutka un Teviem.lv pārstāve Elīna Kļaviņa.