Jau sākot ar nākamo mācību gadu, skolas pakāpeniski pāries uz mūsdienīgāku mācīšanos, tāpēc turpinās diskusijas, kā to vislabāk izdarīt. Noslēgusies kompetencēs balstīta mācību satura sabiedriskā apspriešana, kurā izkristalizējušies atsevišķi jautājumi, kas vēl jāapspriež, viens no tiem – kurai no mākslām būtu jādod priekšroka skolā. Ģimenes studijā par mākslu apguvi skolā diskutē Kompetencēs balstīta mācību satura Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vecākā eksperte Rita Dementjeva, Salaspils 2. vidusskolas direktores vietnieces mācību jomā Anita Šaltāne un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāja mamma Dagnija Baltiņa.

Kompetencēs balstītā mācību saturā ar mākslām pamatskolā saprot mūziku, literatūru, vizuālo mākslu un kā jaunu moduli piedāvā drāmu. Savukārt vidusskolā tās ir mūzika, vizuālā māksla, drāma un kultūras studijas, kas stiprina kultūras izpratni.