Liels speciālistu trūkums, kā arī nepieejama ambulatorā bērnu psihiatrija, uz kuru rindā jāgaida vairāk nekā četri mēneši – tā situāciju bērnu psihiatriskajā ārstēšanā raksturo mediķi un tam piekrīt arī raidījumā Ģimenes studija viešņas.

“Vecāki paliek arvien zinošāki, vairāk interesējas un meklē psihiatra palīdzību. Jauno psihiatru nav tik daudz, lai spētu pakalpojumu kvalitatīvi sniegt,” norāda psihiatre Anete Masaļska.

Jautājums aktualizējās šī gada sākumā, kad kad Tiesībsarga birojs un Veselības inspekcija atklāja pārkāpumus bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži”. Kā šos un citus trūkumus izjūt tie vecāki, kuru bērniem ir kāda psihiskā saslimšana, un kas vēl būtu jāievieš, lai sniegto labāko palīdzību ārstēšanā un rehabilitācijā, interesējamies Ģimenes studijā. Diskutē Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnikas virsārste, psihiatre Anete Masaļska, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā centra klīniskā psiholoģe Vineta Laizāne, biedrības "Dižvanagi" vadītāja Ilze Durņeva, mamma nu jau pieaugušam dēlam ar īpašām vajadzībām. Pa tālruni diskusijā iesaistās Veselības ministrijas Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmane un Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktora vietnieks Aldis Dūdiņš.

Jo bērnam vēlāk diagnosticē kādus traucējumus, cieš viņa attīstība.

Vecāki meklē speciālista palīdzību, ja bērnam ir uzvedības traucējumi, emocionāla rakstura traucējumi, problēmas bērnudārzā, arī vēlāk skolā.

Ilze Durņeva norāda, ka palīdz atbalsta sistēma vecākiem. Tāpat viņa mudina vecākus lūgt pēc palīdzības un konsultēties.

Vineta Laizāne uzskata, ka vajadzīga multidisciplināra pieeja agrīnā diagnostikā, tad arī vecākam ir vieglāk meklēt palīdzību.

Anete Masaļska cer, ka būs jauni kolēģi un izdosies piesaistīt bērnu psihiatrus, un šo pakalpojumu padarīt pieejamu visā Latvijā, lai multidisciplinārās komandas būtu katrā novadā, lai tas būtu kā tīkls, tas arī uzlabos pakalpojuma pieejamību.