Vecāku rosinātam sauklim Nost ar mājasdarbiem! skolotāji piekrīt daļēji, norādot, ka ir mājas darbi, kuri ir jēgpilni un tāpēc tie ir vajadzīgi. Kristīne Paisuma norāda, ka šī ir diskusija, kurā būtu jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm – skolēniem, skolotājiem, vecākiem un arī vecvecākiem. Viņa arī norāda, ka svarīga ir darba un laika plānošana un bērna šajā ziņa var palīdzēt vecāki. Nav jēga uzdot rēķināt desmit stabiņus, ja bērns neprot izlasīt uzdevuma instrukciju. Labāk viņam uzdot izlasīt Ezopa fabulu vakarā.

Vai, kad un kam uzdot mājasdarbu, ir atkarīgs no skolotāja, bilst Solvita Ābelīte. Iesaistīšanas projektā "Jēgpilni mājasdarbi" devusi skolēniem, it sevišķi tiem, kas mācās labi, apziņu, ka mājasdarbs nav sods.

Atgriezties pie sarunas par mājasdarbu nepieciešamību rosināja pirmklasnieka mammas Janas vēstule portālā lsm.lv. Viņa stāsta, ka viņas pirmklasnieks nevēlas un arī nespēj patstāvīgi izpildīt mājas darbus. Tas ietekmē ģimenes ikdienu. Lasot dažādus vecāku pieredzes stāstus sociālajos medijos, rodas sajūta, ka mājasdarbi ir lielāks apgrūtinājums skolēnu vecākiem, nevis pašiem skolēniem, un ka nepieciešamība tos pildīt nelabvēlīgi ietekmē visas ģimenes dzīvi. Vai tiešām mājasdarbi vajadzīgi un ko varētu mainīt, lai izglītojamie tos pildītu ar interesi, spriežam Ģimenes studijā. Diskutē Drabešu Jaunās pamatskolas direktore Kristīne Paisuma, portāla lsm.lv bērnu satura redaktore Ināra Antiņa un Rīgas 80. vidusskolas latviešu valodas skolotāja Solvita Ābelīte.

Desmit Rīgas vidusskolas rosināja pētīt tematu par mājasdarbiem. Pētījuma veikšanai atsaucās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēki. Plašāk par pētījumu, kurš vēl nav noslēdzies un kura mērķis ir pārbaudīt mājas darbu vietu un lomu bērnu jēgpilnā mācīšanās procesā, stāsta LU asociētā profesore Linda Daniele. Pētījuma pirmajā daļā aptaujāti skolēni, skolotāji un vecāki