Sociālos tīklus aplidoja emocionāla ziņa par to, ka Pensionāru iespēju centra dalībnieki darinājuši 100 zīdaiņu pūriņu Latvijas simtgadei, tā pierādot lielisku paaudžu mijiedarbību starp divām mūsdienu sabiedrībā jūtīgām grupām – pensionāriem un jaunajām māmiņām. Ģimenes studijā saruna par paaudžu sadarbību un arī par to, kā sadarbība izpaužas, uzņemot ģimenē ārvalstu skolēnus, proti, arī par starpkultūru sadarbību. Raidījuma viesi Pensionāru iespēju centra pārstāve Helēna Antra Grīnberga un šī centra dalībniece Dzintra Pētersone, AFS Latvija valdes priekšsēdētājs Artūrs Šveide, viesmamma Santa Banga un viesbērns no Itālijas Ilarija.