Nacionālo bruņoto spēku virspavēlnieks Leonīds Kalniņš vairākkārt norādījis, ka neatbalsta obligātā militārā dienesta izveidi, atzīstot, ka tas nav īstais ceļš, kā audzināt patriotismu. Patriotisms jāaudzina ģimenē un jāturpina to darīt skolā. Kalniņš arī uzskata, ka labākais veids, kā attīstīt izpratni par kvalitatīvu valsts aizsardzību jauniem cilvēkiem, ir iesaistīšanās jaunsardzē. 2018./2019. mācību gadā skolās plānots ieviest jaunu mācību - cilvēkdrošību. Kas šajā jomā skolēniem būtu jāuzzina jau skolas solā? Vai šīs zinības vajadzētu apgūt īpašā mācību priekšmetā un kā Rīgas 28. vidusskolas jaunieši jau šobrīd apgūst valsts aizsardzības mācību, interesējamies Ģimenes studijā. Diskusijā piedalās 28. vidusskolas direktora vietniece Mārīte Miķelsone, Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsardzes departamenta direktors Ansis Strazdiņš, Rīgas Ziemeļu rajona jaunsargu vienības instruktora palīgs Maksims Bačura, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Mārtiņš Baltmanis.

Pa tālruni sazināmies ar Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas direktori Inetu Gangnusu, šajā skolā jau no 1997. gada īsteno Valsts aizsardzības programmu.

Valsts izglītības un satura centra pārstāve Diāna Āboltiņa skaidro, ko ietvers cilvēkdrošības mācību kurss, ko skolās ieviesīs no 2018./ 2019. mācību gada. Iecerēts, ka šis mācību kurss būs saistīts ar pieciem aspektiem – indivīda personiskā - fiziskā un garīgā drošība, droša uzvedība dažādas dzīves vidēs un situācijās, veselības drošība, ekoloģiskā un sociālā drošība un valsts drošība un civilā aizsardzība. Šis nebūs atsevišķs mācību priekšmets, bet gan mācību kurss, kas tiks integrēts citos priekšmetos.

Kursa tēmu loks ir plašs. Tas ietvers mācību par ģimeniskām vērtībām, bērnu aprūpi, pārtikas drošību, higiēnas prasībām par preventīviem pasākumiem veselības jautājumos, par videi nodarīto kaitējumu, sadaļā par valsts drošību ir paredzēts aplūkot valsts drošības politikas jautājumus, kiberdrošības jautājumus, iepazīt nacionālos bruņotos spēkus un Zemessardzi.