Jaunā mācību satura projekts „Skola 2030” ir nodots sabiedrības vērtēšanai. Par gaidāmajām izmaiņām šonedēļ spriežam arī Ģimenes studijā. Pirmdien - kāda ir vecāku vīzija par skolēnu nākotnē, ko viņi sagaida no jaunās mācīšanās pieejas un arī satura un uz ko būtu jāliek galvenie akcenti. Diskusijā iesaistās vecāki un jaunā mācību satura projekta veidotāji: vecāku organizācijas mammamuntetiem.lv vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa, Jaunpiebalgas vidusskolas Vecāku padomes vadītāja Ieva Pilskalliete, Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes "Urdaviņa" Vecāku padomes vadītāja Kristīne Briede un projekta „Skola 2030” Profesionālās pilnveides vecākā eksperte Danute Grīnfelde un Dabaszinātņu mācību satura jomas vecākais eksperts Mihails Basmanovs.

„Centrālais jautājums ir par cieņpilnu attieksmi. Lielākās sūdzības ir ne par saturu, bet attieksmi no skolotāju puses pret bērnu. Vai tas mainīsies?,” vērtē Inga Akmentiņa-Smildziņa. „Ja ik viens skolotājs būs iejūtīgs un izturēsies ar cieņu pret bērnu, tas ir visos līmeņos ir svarīgi - arī vecākim lai izturas ar cieņu pret skolu un skolotājiem. Daudzās skolās tas notiek, bet tik pat daudzās arī tas nav.”

„Nav tikai saturs būtiskākais, kas mainās. Galvenais akcents ir vērtības un attieksme, gan skolēnu pret mācībām, un savu dzīvi, arī skolotāju. Līdz ar to mainīsies arī skolotājs. Ceram, ka skolotāji izlasīs visus dokumentus un sapratīs, ka mainās ne tikai saturs, bet attieksme pret mācīšanos kā tādu. Līdz ar to tas, ko sagaida vecāki tiks īstenots, un ceram, ka tiks panākts," norāda Mihails Basmanovs.

Ieva Pilskalliete atzīst, ka vecāki ir pozitīvi noskaņoti, bet vēl ir šaubas, vecāki ir uzticējušies lēmumam, ka skola iesaistās projektā. Šaubas par cilvēcisko faktoru, vai skolotāja, kas strādājuši 40 gadus, kurai ir viena metode, spēs sevi mainīt un pāriet uz jaunā līmenī. Tajā pašā laikā ir daļa skolotāju, kas jau izmanto jaunās metodes un tās nav milzīgas pārmaiņas.

Kristīne Briede atzīst, ka pirmskolā tas nav nekas jauns, jau strādā pēc kompetenču pieejas. Pirmskolā arī jau akcentē dabas vērojumus dzīvē, lai nerodas priekšstats tikai no grāmatā uzzīmētā. Augstu vērtē, ka bērniem mācām domāt un izdomāt risinājumu pašam. Aicina bērnus domāt, izteikt priekšlikumus, lai arī nav pareizas.

„Skolas gaida un skolotājus biedē tas, ka jaunais mācību saturs prasīs cita veida plānošanu. (..) Grūtums, kas priekšā – jāsāk cita veida plānošana. Mācībās ar to nodarbojamies, ka ir citādi uz bērnu jāskatās.

Mēs visi kopā dalām atbildību, sekojam, kurā brīdi katrs bērns sāk kādu prasmi mācīties un kurā brīdī katrs skolotājs to attīsta tālāk. Manās acīs šī ir liela pārmaiņa skolas ikdienas darbam. (..) Tas prasa lielas izmaiņas skolas darbā un lielu uzticēšanos,” analizē Danute Grīnfelde.

Danute Grīnfelde arī aicina visus iesaistīties diskusijās par jauno mācību projektu, sakot, ko tieši vēlētos vēl redzēt jaunajā mācību saturā.