Kā šo Kristapa Ratnieka un citu klausītāju mīklas min Saku ģimene no Rīgas: mamma Madara (strādā Izglītības kvalitātes valsts dienestā, reģistrē izglītības iestādes) ar bērniem Angelinu un Jēkabu (abi mācās Rīgas Imantas vidusskolā, Angelinai ir vislabākās sekmes klasē), klausieties "Greizajos ratos".