Skrabi, grabi, grabi, skrabi! Kad uzsit pa galvu, tad ir gaiši un labi, - kā šo Laimas Buķes un citu klausītāju mīklas minēs četras dziedošas māsas - Liene Bērziņa, Lāsma Paleja, Līga Zostiņa un Inga Katkovska, kas bērnību pavadījušas Smiltenē, klausieties Greizajos ratos.