Tas ir dažādās krāsās, un katram patīk sava krāsa, un to var smērēt uz sejas. Kā šo Evas Ozolas un citu klausītāju atsūtītās mīklas minēs Dubrovsku ģimene no Siguldas: tētis Dagnis Dubrovskis (Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekāns), mamma Ilze Skrodele-Dubrovska (Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore vietniece) ar dēliem Rūdolfu (6 gadi) un Ati (9 gadi, abi mācās Laurenču sākumskolas 1. un 4. klasē), klausieties Greizajos ratos.