Arvīda Griguļa romāna radiolasījums 10 daļās. To veidojis Reinis Ādmīdiņš. Režisors Imants Skrastiņš, skaņu režisors Ventis Sēlis, komponists Valdis Zilveris. Piedalās: Līga Videniece, Gunārs Cilinskis, Tālivaldis Āboliņš, Vaironis Jakāns, Ints Burāns, Romualds Ancāns, Jānis Kaijaks. 1987. gada ieraksts.