Ziemassvētku koncertuzvedums "Mīlestības sveiciens zemes dvēselēm" veltīts tiem, kas tic brīnumam, lai mūsu dzīve būtu cilvēku siržu sasaukšanās, lai cilvēks neaizmirstu prieku, ko gūst, mīlestībā noliecoties pār mazāko un vājāko. Ikviens bērns ir radīts lielam mērķim – mīlēt un būt mīlētam.  Lai Svētās nakts gaidīšanas laiks un tās gaišums ielīst  sirdīs un pavada tālākās gaitās.

Programmā iekļauti Zentas Mauriņas, Alises Ekas, Jura Rubeņa Ziemassvētku stāsti un tēlojumi, kā arī Jāņa Poruka, Veltas Tomas, Teodora Zeiferta, Leonīda Breikša, Friča Bārdas  dzeja.

Kompozīciju kopā ar muzikāliem  priekšnesumiem  veidojusi un  runā aktrise Anita Grūbe. Dzied Jānis Kurševs un Iveta Romancāne. Pie klavierēm Māris Treijs.