30. janvārī  Radio 1. studijā publikas klātbūtnē   viesojās Jaunais Rīgas teātris ar iestudējumu Dzeja, to iemūžināja Radioteātris, kurš tuvākā nākotnē pēc sagatavošanas iestudējumu iekļaus savā repertuārā. Pie ierakstu pults Andis Ploks un Māris Lācis. Redaktore Alda Briede. Projekta vadītāja Māra Eglīte.

Šis ir ne tikai poētisks, bet arī pētniecisks darbs. Gribam atrast to dzejas zonu sevī, kur dzeja ir nepieciešama, un izprast, ko mēs katrs gaidām no dzejas. Mūsuprāt, dzeja ir viena no vissubjektīvākajām mākslām, un mēs gribam šo subjektīvo dzejas izpausmi saglabāt, atrodot tieši savus dzejoļus un dzejniekus. Mēs vēlamies nepārvērst dzeju par prozu, nezaudēt tās struktūru, ritmu, muzikālo un poētisko loģiku.

Tā iestudējumu raksturo tās dalībnieki aktieri Jana Čivžele, Ivars Krasts, Ģirts Krūmiņš, Guna Zariņa, Kaspars Znotiņš un režisore Māra Ķimele.


Kas manī vērtīgs, paliks dzejoļos un tevī dzīvs, kad pārlasīsi tos. (Viljams Šekspīrs).