Eno Rauda stāsta dramatizējums 2 daļās. Dramatizējuma autors Jānis Filipsons. Režisors Harijs Gerhards. Komponists Ungars Savickis. Lomās Pēteris Liepiņš, Gundars Āboliņš, Uldis Dumpis u.c. 1997. gada ieraksts.