Eposa lasījumu klausieties 5., 6., 12. un 13. maijā 17.05 Latvijas Radio 1. kanālā.

Andreja Pumpura eposam „Lāčplēsis” šogad aprit 130 gadi kopš brīža, kad tas uzrakstīts. Bija 1888. gads, kad Pumpurs to pabeidza un veltīja 3. Latviešu Vispārīgajiem dziesmu svētkiem. Par savu darbu viņš rakstīja:

Tajā esmu dziedājis par tautas varoņspēku un brīvības mīlestību. Un esmu naidā raudzījies uz tautas labuma iztirgotājiem... Tur nu manā darbā ir abas puses - Lāčplēsis un Kangars.

Rakstot eposu, Andrejs Pumpurs izmantojis latviešu folkloras un mitoloģijas materiālus, kā arī Indriķa hroniku, kurā aprakstītas 13. gadsimta latviešu cīņas pret vācu iebrucējiem. Šķiet, Pumpuru aizvainoja, ka citām tautām ir eposi, bet latviešiem nav. Paņēmis labāko, kas citu tautu eposos rodams, viņš darīja visu, lai šis darbs no tiem neatpaliktu.

Savukārt pārstāstījuma autors Imants Lasmanis 1975. gadā rakstīja, ka pat Homēra „Iliādas” un „Odisejas” izdevumiem ir doti kaut skopi, bet lietišķi dziedājumu pārstāstījumi prozā – acīm redzot, tāpēc, lai plašāks lasītāju loks orientētos senatnes notikumos.

 Radioteātris cer, ka ar Andreja Pumpura eposa „Lāčplēsis” pārstāstījuma starpniecību tas kļūs plašāk pazīstams mūsu jauno lasītāju vidū. Un, iespējams, iepazinusies ar eposa pārstāstījumu, jaunā paaudze izlasīs  arī pašu Andreja Pumpura eposu „Lāčplēsis”.

Eposa pārstāstījumu  lasa aktieris Egons Dombrovskis. Skaņu operatore Inga Bēdele, skaņu režisors un muzikālā ietērpa veidotājs Andis Ploks, redaktore Dzintra Matuzāle, projekta vadītāja  Māra Eglīte.