Jāņa Ezeriņa novele Šaha partija. Piedalās Miervaldis Ozoliņš, Vaironis Jakāns un Antra Liedskalniņa. 1989. gada ieraksts.