Latvijas Nacionālā bibliotēka no Amerikas Stenforda universitātes Hūvera institūta bibliotēkas pirms vairākiem gadiem saņēma vērtīgu dāvinājumu. Aptuveni 200 "Radio Brīvā Eiropa" digitalizētus latviešu raidījumu ierakstus.

Pusotru gadu mūsu bibliotēkas speciālisti strādāja pie raidījumos dzirdamo notikumu un personību apzināšanas, nu kolekcija sakārtota un 15. februārī Nacionālajā bibliotēkā notiks tās prezentācija un raidījumi internetā būs pieejami ikvienam interesentam. Šodien, 13. februārī, ir Pasaules Radio diena, kas ir labs iemesls, lai ar kolekciju iepazīstinātu nedaudz plašāk raidījumā Īstenības izteiksme.

Anta Bergmane: „Man šis "Radio Brīvā Eiropa" bija vajadzīgs kā skābeklis gandrīz. Pirmkārt, tā bija informācija, otrkārt – nepārtraukta cerība, ka kaut kad pasaule sapratīs, kas notiek Latvijā”.

Pāvils Brūvers: „Man tā doma galvenā bija – lai cilvēki Latvijā nezaudē cerību. Arī cerību uz neatkarību”.

Tā par "Radio Brīvā Eiropa" misiju teic tās ilggadējs žurnālists Pāvils Brūvers un raidstacijas aktīva klausītāja Latvijā Anta Bergmane.

"Brīvā Eiropa" Latvijā raidīt pārtrauca 2004. gadā, kad misija bija izpildīta, bet padomju periodā tā daudzu gadu garumā bija neatsverams palīgs brīvības idejas uzturēšanā un pretestības gara spēcināšanā.

Ne velti padomju režīms šo raidstaciju uzskatīja par vienu no saviem niknākajiem ienaidniekiem un uzcēla vairākus specobjektus, tautā sauktus par „zāģiem”, lai slāpētu raidījumu dzirdamību.