Raidījumā Īstenības izteiksme skan esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā. Pirmajā esejā vēsturnieks Andris Šnē, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors, ieskicē dažus jautājumus, kas saistīti ar Latvijas aizvēsturi, ar sociāliem jautājumiem un politiskajām struktūrām Latvijas teritorijā aizvēstures beigās un viduslaiku sākumā, skatoties, kā mainījās sabiedrība un politiskā tradīcija, pateicoties eiropeizācijas procesiem.