Pieaugot iemaksām valsts fondēto pensiju sistēmā jeb 2. pensiju līmenī, tajā uzkrāto līdzekļu kopapjoms sasniedzis rekordaugstu līmeni – tas jau pārsniedz 3 miljardus eiro. Taču pensiju plānu pārvaldītāji pauž bažas, ka Latvijas tautsaimniecības ieguvums no šīs naudas nebūt nav tik liels, cik tas varētu būt. Raidījumā Īstenības izteiksme skaidrojam iemeslus, kādēļ izveidojusies situācija, kad, arvien pieaugot 2. pensiju līmenī uzkrāto līdzekļu apjomam, šo līdzekļu pienesums vietējai ekonomikai sarūk.

Valdības deklarācija un šā gada sākumā apstiprinātais Finanšu sektora attīstības plāns turpmākajiem trīs gadiem ir tikai daži no dokumentiem, kuros pausta apņemšanās plašāk izmantot tirgus instrumentus naudas piesaistei tautsaimniecībai un veicināt vērtspapīru tirgus attīstību. Taču šādu apņemšanos iedzīvināšana praksē notiek gausi un tas nav pa prātam finanšu un kapitāla tirgus spēlētājiem, kas pārvalda 2. pensiju līmeņa līdzekļus. Kādēļ tā?