Latgales reģions jau kopš 2013.gada tiek glābts no ekonomiskās lejupslīdes, cilvēku aizbraukšanas un nevienlīdzīgas reģionu attīstības, tāpēc Latgalei gan no Eiropas fondiem, gan valsts budžeta tiek novirzīti papildus finanšu līdzekļi. Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam tika piešķirti -  98,8 miljoni euro.  Rīcības plāna Latgales reģiona attīstībai 2015.-2017.gadam Latgales reģionam un Alūksnes novadam tika piešķirti 52 miljoni euro.

Šobrīd ir izstrādāts jauns  Latgales rīcības plāns 2018.-2021. gadam. Plāns turpinās izvirzīto mērķi: panākt Latgales reģiona straujāku ekonomisko attīstību, radīt jaunas darbavietas un paaugstināt iedzīvotāju labklājības līmeni.

“Izaugsme ir tikai pilsētas labiekārtošanā, viss ir sakārtots, tīrs, bet vajag kaut kādas darba vietas.  Jo ātri būs tā, ka pa tām sakoptajām ielām nebūs kam staigāt,” uzskata Krāslavas šūšanas uzņēmuma  vadītāja Irēna Voicehoviča.

“Ja kāds domā, ka pēc šiem ieguldītajiem līdzekļiem rezultāts būs uzreiz, tad tas noteikti tā nav. Kad mēs aizgājām no lielās Padomju Savienības, lielais bezdarbs, kas tieši atspoguļojas uz tādām pilsētām kā Daugavpils, Līvāni, Rēzekne, kur bija uzņēmējdarbība un kur zaudēja  rūpnīcas, tirgu, tā rezultātus šobrīd pēc 25 gadiem izjūtam,” norāda Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.

“Tas ir tāds politisks gājiens, ka, redziet, mēs jums palīdzam un mēs jums dodam naudu. Ar kosmētisko remontu jaunu māju neuzcelsi,” vērtē SIA“Preiļu siers” vadītājs Jāzeps Šņepsts.