Galvenās lēmējas ārvalstu adopcijā ir bāriņtiesas, un to lēmumi pamatā atkarīgi no vadības personīgās nostājas, kā arī darbinieku profesionalitātes un vēlmes pašiem meklēt bērniem vecākus Latvijā. Bāriņtiesu slinkums, vienaldzība un iniciatīvas trūkums latviešu un amerikāņu adoptētājus nostāda nevienlīdzīgā situācijā. Kamēr iedzīvotāju un arī bērnu skaits Latvijā sarūk salīdzinoši strauji, bāriņtiesas, gluži kā lauku skolas, lēnām ir spiestas apvienoties. Prognozējot šādas situācijas nepieciešamību, likums jau vairākus gadus ir paredzējis iespēju vairākām bāriņtiesām apvienoties vienā. Raidījumā Īstenības izteiksme analizējam, kas vēl esošajā kārtībā būtu jāmaina?